Co to jest Klub KARTY?

Klub KARTY to wspólnota osób, które łączy podobna wrażliwość i potrzeby poznawcze, otwartość na ludzi, nieobojętność wobec odbudowywanej tożsamości i pamięci historycznej, wola przywracania wspólnoty obywatelskiej. Klub to kontynuacja ruchu społecznego, jaki środowisko KARTY zaczęło tworzyć już 40 lat temu.

Członkostwo w Klubie oznacza współudział w tworzeniu:

 • największego stale rosnącego, dostępnego bezpłatnie archiwum społecznego w Polsce 
 • kwartalnika historycznego „Karta” tworzonego wyłącznie przez świadectwa źródłowe
 • wydawnictwa KARTY publikującego zapisy historycznej literatury faktu
 • działań w sieci: portali edukacyjnych i Biblioteki Cyfrowej
 • akcji opiniotwórczych mających poprzez historię łączyć społeczeństwo dzielone polityką
 • działań promocyjnych poszerzających krąg osób korzystających z dorobku KARTY 

Dołącz do NAS!CZŁONKOM KLUBU ZAPEWNIAMY:

 • pakiet powitalny z wybraną przez siebie książką z dedykacją szefa KARTY
 • kolejne numery „Karty” z aktualnymi propozycjami współdziałania
 • tańsze publikacje KARTY z przesyłką pod wskazany adres
 • udział w dorocznej gali KARTY i innych wydarzeniach
 • imienne potwierdzenie członkostwa w każdym numerze „Karty” i stronie Klubu
 • satysfakcję z udziału w ruchu wzmacniającym demokrację i prawa człowieka

Klub Karty

Klub Karty

 

Dołącz do Klubu KARTYi wspieraj co miesiąc

Kwota darowizny
Inna kwota zł
Suma kwot
 
Strona transakcyjna